Politica de Privacitat

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?
El responsable de tractament es troba identificat en l’expositiu 1 d’aquest Avís Legal. Conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell De 27 d’abril de 2016, informem que les dades seran tractades per COOPIT SCCL amb les finalitats indicades a continuació. Amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat accepta tot el seu contingut.

Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?
Les categories de dades personals que tractem de clients i proveïdors són:Dades d’identificació
Adreces postals o electròniques
Informació comercial
En cap cas tractem dades especialment protegidesTotes les dades a dalt esmentats els hem obtingut o directament de Vostè o mitjançant el seu consentiment. Serà una obligació seva facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com les hem obtingut?
Les categories de dades personals que tractem de clients i proveïdors són:*Dades d’identificació
Adreces postals o electròniques
Informació comercial
En cap cas tractem dades especialment protegides

Totes les dades a dalt esmentades les hem obtingut o directament de Vostè o mitjançant el seu consentiment. Serà una obligació seva facilitar-ens els dades actualitzades en cas de modificació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No cedirem les seves dades personals a cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe.
L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què ens requereixin legalment o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de l’empresa o els seus clients i el públic en general.
L’informem que les seves dades no seran cedits o comunicats a tercers l’empresa l’única responsable per al seu tractament i custòdia.

Drets que els assisteixen
En qualsevol moment podrà exercir de manera gratuïta els drets d’accés, rectificació, supressió, i altres drets reconeguts en la normativa esmentada, enviant una sol·licitud per escrit a carrer Santa Rita 1 08301 Mataro o a través de la següent adreça de correu electrònic info@coopit.cat, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent. Pot sol·licitar informació addicional sobre la manera en què tractem les seves dades dirigint-se al correu electrònic indicat. També existeix una versió ampliada d’aquesta informació a la seva disposició en les nostres oficines.